Business development MC-Advisory

(Strategische) Business ontwikkeling en projectontwikkeling

MC Advisory kan het gehele proces mee ondersteunen van de vertaling van een idee naar een uitvoerbaar project of organisatie. Dat kan in een lokale, regionale, nationale maar ook een internationale/ Europese context.

  • Het begint met het helder en duidelijk formuleren van het idee en de bedoeling.Daarna vertalen we dit in een uitvoerbaar projectvoorstel of businessplan. Daarbij hoort ook het zoeken naar relevante kennis die nodig of handig is om het project te kunnen uitvoeren.
  • Wij realiseren ons dat tijd geld is, maar voor deze fase moet genoeg tijd worden uitgetrokken. Hoe scherper de doelstelling en het project, hoe meer tijdswinst in het vervolg. MC Advisory ondersteunt  organisaties die net gestart zijn of organisaties die willen innoveren en groeien.
  • Wij hebben vele jaren gewerkt voor zowel overheden als starters, non-profit instellingen, MKB bedrijven en middelgrote bedrijven. Daarom kunnen wij u helpen door (interim) management, projectmanagement, detachering en advies of coaching.
  • Voor het analyseren van de omgeving maken wij o.a. gebruik van de online monitoring tool Clarabridge Engage.
    Wilt u meer informatie hierover? Zie ook  Social Media, Webcare, Monitoring & Marketing Services

Wilt u meer weten ?

Bel ons, maak een afspraak of kom een keer langs !