Bussiness development

MC-Advisory kan het gehele proces mee ondersteunen van de vertaling van een idee naar een uitvoerbaar project of organisatie. Dat kan in een lokale, regionale, nationale maar ook internationale/Europese context.

Organisatieontwikkeling

Het is belangrijk om te weten waar jezelf goed in bent en wat je van anderen kunt leren, wat zij kunnen inbrengen om jouw doelstelling  te halen. Ontwikkel intern kracht. En dat betekent ook iedereen betrekken…

Financiering

het zoeken en vinden van financiering en subsidies om het proces gemakkelijker te maken

1. de inventarisatie van de financiële vraag, wensen en mogelijkheden;
2. de aanvraag via de relevante regelingen en bij (investerings)fondsen;

De begeleiding en monitoring tijdens het project;

3. de complete afwikkeling (financiële, administratieve en inhoudelijk).

Wilt u meer weten ?

Bel ons, maak een afspraak of kom een keer langs !