mappen2

Bedrijven en organisaties worden al jaren geconfronteerd met hogere kosten, inkomsten die onder druk staan. Toch willen ze hun positie op de markt behouden en het liefst nog vergroten, waarvoor innoveren een belangrijk middel is. Het verkrijgen van additionele middelen (publiek en privaat) kan een goede manier zijn om het doel te bereiken en het proces financieel te vergemakkelijken. Aan MC Advisory wordt dan de vraag voorgelegd om breed zorg te dragen voor de ondersteuning.

Public Funding:
Subsidie worden door of namens een overheid verstrekt. Bepalend is de bijdrage die de subsidieontvanger levert aan de beleidsdoelen van de overheid. Subsidie is een vorm van kapitaaloverdracht van de overheid naar de subsidieontvanger. Daarmee verlaagt subsidie de kosten van de activiteiten, die de subsidieontvanger uitvoert. De laatste jaren ontwikkelt de overheid steeds meer financiële ondersteuningsinstrumenten die dichter tegen de markt instrumenten aanliggen en waarvoor ze ook een rendement verlangen. Een voorbeeld hiervan zijn de revolving subsidies, overheidskredieten en garantstellingen.

Private Funding:
Het is voor bedrijven nog steeds lastig om geld te lenen bij een bank, zelfs nu de banken weer een gezonde balans hebben. De laatste jaren ontstaan daarom veel nieuwe vormen van financiering en is de ondernemer niet meer alleen afhankelijk van de bank. De particuliere financieringsmarkt kent een breed palet aan financieringsmogelijkheden, zoals seed-capital, venture capital, groeifaciliteiten, factoring, garantieregelingen op bancaire leningen enz.. MC Advisory beschikt over een uitgebreid bestand en netwerk van financiers. De ondersteuning van ons bij het zoeken en krijgen van funding delen we op in 4 kernactiviteiten:

  • Scherp krijgen van de vraag/wens
  • Het doen van een subsidie/financieringsaanvraag
  • Begeleiding en monitoring bij de uitvoering
  • Volledige afwikkeling naar subsidiegevers/financiers

Dit kan voor één project of voor een programma van projecten verspreid over een aantal jaren.  MC Advisory werkt op dit vlak samen met HLB Accountants. Wij kijken op hun verzoek naar subsidiemogelijkheden voor hun klanten. Als deze er zijn doorlopen wij met hen het traject zoals hierboven vermeld staat. Wilt u hier meer over weten? Neem dan contact met ons op.

 

Wilt u meer weten ?

Bel ons, maak een afspraak of kom een keer langs !