Binnen onze expertise  verzorgen we geregeld thematische lezingen, workshops of presentaties.
Dat kan een onderdeel zijn van een traject waar u of uw bedrijf/organisatie mee bezig is. Maar ook een op zich zelf staande activiteit.  Wij willen graag op een stimulerende manier een bijdrage kunnen leveren aan het in beweging brengen van mensen. Zodat ze die verandering zelf willen, de noodzaak er van zien en het ook kunnen waarmaken.

In het kader van samenwerking tussen bedrijven kunnen workshops een bijdrage leveren aan  de uiteindelijke doelstelling. Verschillende bedrijven betekent namelijk ook: verschillende bedrijfsculturen, manieren van werken, met elkaar omgaan. Wederzijds begrip, erkenning en respect zijn de basis om samen te werken aan doelstelling  en focus.

In overleg met u vinden we de passende inhoud en vorm: NEEM CONTACT MET ONS OP

Wilt u meer weten ?

Bel ons, maak een afspraak of kom een keer langs !