wie we zijn

Wij zijn een kleine organisatie, gespecialiseerd in producten en diensten die voortkomen uit een drive voor vernieuwing, verandering en verbetering.
Ons team denkt mee, adviseert, begeleidt en voert werkzaamheden uit voor zowel het bedrijfsleven, overheden als vele maatschappelijke organisaties.

Vanuit de maatschappelijke betrokkenheid en roots van haar oprichters richt MC-Advisory zich op:

  • De business en organisatie van het bedrijf, haar medewerkers en de ontwikkelfase waarin de onderneming zich bevindt
  • De online aanwezigheid van het bedrijf, een bedrijfsaspect dat met rasse schreden een plek in de business ontwikkeling inneemt. (Ook bij het (grotere) MKB)

MC-Advisory denkt met u mee vanaf het eerste idee dat u heeft, tot en met de daadwerkelijke realisatie, uitvoering of invoering: we doen het samen!

ONZE AANPAK

informatie 
Informatie fase:

Op basis van de klantvraag (doelstelling van de opdracht) wordt relevante informatie verzameld. Met behulp van Clarabridge’s CX Social kan direct al de online presence van de opdrachtgever  in kaart gebracht worden.

Afbeelding 2 MCA over ons
 
Analyse fase:

Aan de hand van de in deze periode verzamelde informatie wordt, samen met u, gedurende  een analyse gemaakt van de resultaten. Deze analyse kan zich richten zich op de onderneming, het merk, personen en de context waarin de organisatie zich bevindt. Daarnaast wordt bekeken welke activiteiten nodig zijn om de resultaten te handhaven of te verbeteren.

Afbeelding3 MCA over ons
 
Plan van Aanpak:

Vanuit de analyse komen aanbevelingen naar voren om de gewenste  doelen te realiseren . Dit kunnen operationele maar ook strategische aanbevelingen zijn. De aanbevelingen worden verwoord in een projectplan of ontwikkelingsplan, waarbij in ieder geval aandacht is voor vragen als: Hoeveel mensen zijn er nodig ; hoeveel training?  software?  budget?  tools?  campagnes?  haalbaarheid?  planning?

Afbeelding 4 MCA over ons
Realisatie:

De aanbevelingen worden omgezet in acties en de benodigde activiteiten in een projectmatig kader.  Hierbij ontbreken uiteraard niet de controle en bijsturingsmomenten.

Wilt u meer weten ?

Bel ons, maak een afspraak of kom een keer langs !